gày 18/4/2014, tại Hà Nội, cuộc họp đề xuất Thành lập Hiệp hội vệ sinh Việt Nam đã diễn ra với sự tham gia của lãnh đạo và các cán bộ Cục Quản lý môi trường y tế, các chuyên gia của Ngân hàng thế giới và các tổ chức phi chính phủ (NGOs) như quỹ Unicef, Viện Khoa học công nghệ môi trường, các chuyên gia của Bộ

Mở đầu cuộc họp, PGS. TS. Nguyễn Huy Nga – Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế đã có phát biểu về tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của việc thành lập Hiệp hội. Theo PGS. TS. Nguyễn Huy Nga, hiện nay các tổ chức dân sự hoạt động về lĩnh vực vệ sinh tại Việt Nam hầu như chưa có.Tỷ lệ hộ gia đình hợp vệ sinh tại khu vực nông thôn mới đạt 60%, tức là còn gần 25 triệu người Việt hiện chưa có sự tiếp cận đến các phương tiện vệ sinh thích hợp. Hơn nữa, Việt Nam hiện nay đang phát triển các dịch vụ du lịch, các nhà vệ sinh công cộng tại các đô thị theo đó cũng được đầu tư tuy nhiên vấn đề bảo quản các nhà vệ sinh vẫn còn kém. Vì vậy,cần thiết thành lập một Hiệp hội vệ sinh – một tổ chức dân sự chính thống, và có sự tham gia của cả các tổ chức, các doanh nghiệp , chuyên gia trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, để giúp nhà nước xã hội hóa công tác quản lý các vấn đề vệ sinh, góp phần nhân rộng các mô hình Nhà vệ sinh chất lượng, phù hợp với phát triển du lịch và phục vụ cộng đồng.

Ảnh: Các đại biểu tham gia cuộc họp

ThS. Dương Chí Nam – Trưởng phòng Sức khỏe môi trường cộng đồng, Cục Quản lý môi trường y tế đã trình bày cụ thể phương án thành lập Hiệp hội vệ sinh Việt Nam. Trong đó có trình bày rõ, Hiệp hội vệ sinh là tổ chức xã hội nghề nghiệp, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh với các cơ quan nhà nước. Hiệp hội vệ sinh Việt Nam với phạm vi hoạt động là cả nước trong lĩnh vực vệ sinh và nguồn kinh phí do Hiệp hội tự đảm bảo. Thành phần tham gia của Hiệp hội là những doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ vệ sinh; những người làm công tác vệ sinh, các tổ chức quốc tế, các NGOs,…

Cũng tại buổi họp, ông Ari – đại diện của Hiệp hội vệ sinh tại Indonesia đã có bài trình bày về phương thức hoạt động cũng như những kinh nghiệm trong việc thành lập, phát triển và duy trì Hiệp hội vệ sinh tại Indonesia. Ông có nhấn mạnh đến vấn đề cung cầu và mối quan hệ giữa cung – cầu và Hiệp hội. Sự quan trọng của Hiệp hội vệ sinh Indonesia là năng lực của các doanh nghiệp tham gia, và cũng tập trung vào phát triển nhóm đào tạo.

Thông qua các phương án về thành lập Hiệp hội vệ sinh Việt Nam và những kinh nghiệm trong việc thành lập Hiệp hội vệ sinh Indonesia, các đại biểu tham dự đã có những thảo luận trao đổi về sự tương đồng cũng như khác nhau giữa hai nước, và các phương thức tiếp cận phù hợp tại từng quốc gia, và làm rõ hơn những thắc mắc trong quá trình hoạt động của Hiệp hội, góp phần đóng góp ý kiến quý báu cho ban vận động thành lập Hiệp hội vệ sinh Việt Nam.