Hoạt động hiệp hội

Chương trình an toàn vệ sinh công nghiệp

Chương trình an toàn vệ sinh công nghiệp

Ngày đăng: 30 - 05 - 2018

Khi bạn tiến hành vệ sinh công nghiệp ngoài việc đảm bảo chất lượng cho công việc, thì công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ cần đặc biệt quan tâm. Vệ sinh công nghiệp là mảng dịch vụ khá rộng trong đó có cả những hạng mục vệ sinh có tính chất nguy hiểm cao như lau kính trên tòa nhà, vệ sinh các vật dụng trên cao….Nếu không có công tác an toàn lao động tốt...

Chuyển giao công nghệ làm sạch

Chuyển giao công nghệ làm sạch

Ngày đăng: 30 - 05 - 2018

Tại MasterClean™, chúng tôi hiểu rằng một dịch vụ vệ sinh công nghiệp hiệu quả phụ thuộc lớn vào sự tham gia và hợp tác của đội ngũ công nhân viên. Với kinh nghiệm gần một thập kỷ và nắm giữ một trong những chương trình đào tạo tốt nhất trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp, MasterClean™ tự tin hợp tác với khách hàng trong việc trang bị cho công nhân viên của họ những kiến thức và kỹ năng cần...

Đào tạo vệ sinh công nghiệp

Đào tạo vệ sinh công nghiệp

Ngày đăng: 30 - 05 - 2018

Chương trình Đào tạo vệ sinh công nghiệp Lĩnh vực vệ sinh công nghiệp là yêu cầu thiết yếu của xã hội ngày nay và sự đòi hỏi tính chuyên nghiệp của các nhân viên vệ sinh công nghiệp ngày càng cao. Với mong muốn đào tạo nhân viên vệ sinh công nghiệp TKT chuyên nghiệp đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của Khách hàng, TKT đưa ra chương trình đào tạo về vệ sinh công nghiệp...

An toàn và vệ sinh công nghiệp

An toàn và vệ sinh công nghiệp

Ngày đăng: 30 - 05 - 2018

An toàn, vệ sinh công nghiệp là việc thực hành đảm bảo sức khỏe nói chung và an toàn của con người bằng cách cung cấp thông tin, dịch vụ và trang thiết bị để giúp xác định, đánh giá và kiểm soát các hoạt động nguy hiểm tiềm tàng trong công việc và môi trường học tập. Lĩnh vực chương trình an toàn và vệ sinh công nghiệp của chúng tôi giúp bạn ngăn ngừa thương tích và bệnh tật...

Chương trình đào tạo nhân viên vệ sinh công nghiệp

Chương trình đào tạo nhân viên vệ sinh công nghiệp

Ngày đăng: 30 - 05 - 2018

Lĩnh vực vệ sinh công nghiệp là yêu cầu rất cấp thiết của xã hội ngày nay và sự đòi hỏi tính chuyên nghiệp của các nhân viên vệ sinh công nghiệp ngày càng cao. Với mong muốn đào tạo nhân viên vệ sinh công nghiệp của Cty Vệ Sinh Cần Thơ theo tiêu chuẩn 5S, chuyên nghiệp đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của Khách hàng, Cty Vệ Sinh Cần Thơ đưa ra chương trình đào tạo về vệ sinh công...