Căn cứ Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động (ATLĐ), vệ sinh công nghiệp (VSCN), ngày 26/10/2013 Công ty Viteccons đã phối hợp với Trung tâm huấn luyện về ATLĐ & VSCN tổ chức tập huấn, hội thảo về công tác an toàn – vệ sinh lao động trên công trường cho toàn thể CBNV, nhằm nâng cao nhận thức hơn nữa về công tác an toàn – vệ sinh lao động.

Trong buổi tập huấn, hội thảo toàn bộ kỹ sư, các cấp quản lý và giám sát đã được cung cấp kiến thức liên quan đến quy định an toàn trong xây dựng và công tác bảo hộ lao động; giải pháp trong an toàn – vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. Bên cạnh đó đại diện phía trung tâm huấn luyện đã chia sẻ những kinh nghiệm và nêu rõ vai trò quan trọng của từng người về công tác tác an toàn – vệ sinh lao động.

Cũng trong dịp này Ban Giám đốc cũng khuyến khích từng công trường, từng cá nhân đưa ra các giải pháp an toàn;  thi đua thực hiện tốt công tác an toàn – vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các công trường xây dựng, với mục tiêu nâng cao ý thức, nhận thức, cùng nhau tạo ra một môi trường làm việc an toàn, giảm thiểu và ngăn ngừa tối đa các tai nạn lao động.

Kết thúc buổi tập huấn toàn bộ CBNV công ty Viteccons thể hiện rõ sự quyết tâm và luôn hiểu rằng an toàn phải được ưu tiên hàng đầu, tất cả các kỹ sư, các cấp quản lý của Viteccons đều đã được trang bị đầy đủ kiến thức về ATLĐ & VSCN. Kết thúc khóa học, toàn bộ CBNV công ty Viteccons đã được cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực thi công xây dựng.

Một số hình ảnh trong khóa học:

Căn cứ Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động (ATLĐ), vệ sinh công nghiệp (VSCN), ngày 26/10/2013 Công ty Viteccons đã phối hợp với Trung tâm huấn luyện về ATLĐ & VSCN tổ chức tập huấn, hội thảo về công tác an toàn – vệ sinh lao động trên công trường cho toàn thể CBNV, nhằm nâng cao nhận thức hơn nữa về công tác an toàn – vệ sinh lao động.

Trong buổi tập huấn, hội thảo toàn bộ kỹ sư, các cấp quản lý và giám sát đã được cung cấp kiến thức liên quan đến quy định an toàn trong xây dựng và công tác bảo hộ lao động; giải pháp trong an toàn – vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. Bên cạnh đó đại diện phía trung tâm huấn luyện đã chia sẻ những kinh nghiệm và nêu rõ vai trò quan trọng của từng người về công tác tác an toàn – vệ sinh lao động.

Cũng trong dịp này Ban Giám đốc cũng khuyến khích từng công trường, từng cá nhân đưa ra các giải pháp an toàn;  thi đua thực hiện tốt công tác an toàn – vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các công trường xây dựng, với mục tiêu nâng cao ý thức, nhận thức, cùng nhau tạo ra một môi trường làm việc an toàn, giảm thiểu và ngăn ngừa tối đa các tai nạn lao động.

Kết thúc buổi tập huấn toàn bộ CBNV công ty Viteccons thể hiện rõ sự quyết tâm và luôn hiểu rằng an toàn phải được ưu tiên hàng đầu, tất cả các kỹ sư, các cấp quản lý của Viteccons đều đã được trang bị đầy đủ kiến thức về ATLĐ & VSCN. Kết thúc khóa học, toàn bộ CBNV công ty Viteccons đã được cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực thi công xây dựng.

Một số hình ảnh trong khóa học: